Drepturi asupra lucrării

Drepturi asupra lucrării

Sculptura „ Sculptură Cap Megalitic Decebal” este proprietatea Fundației General Ștefan Gușă, iar drepturile de autor asupra operei sunt deținute de doamna Daniela Veronica Gușă de Drăgan.

În conformitate cu legislația aplicabilă, titularul dreptului de autor are dreptul exclusiv de a exploata opera, de a autoriza reproducerea acesteia, de a pretinde o plată pentru exploatarea acesteia de către terți sau de a interzice utilizarea operei. Utilizarea operei fără consimțământul sau autorizarea titularului drepturilor de autor poate constitui infracțiune.

Autorizarea utilizării operei nu este obligatorie în cazul în care opera nu este subiectul principal al unei astfel de reproduceri, distribuții sau comunicări și nu este utilizată pentru sau în legătură cu scopuri comerciale; într-un astfel de caz, totuși, utilizatorii sunt obligați să menționeze sursa, numele titularului drepturilor de autor și locul unde se găsește lucrarea originală.

Dacă doriți să utilizați opera pentru sau în legătură cu scopuri comerciale, vă rugăm să solicitați o ofertă comercială, folosind formularul de mai jos.

Toate sumele generate de utilizarea lucrării vor fi donate Fundației General Ștefan Gușă și vor fi folosite pentru a sprijini educația școlară a tinerilor merituoși care provin din familii cu venituri reduse.

Formular de contact

  • 2 + 1 =