Omagiul prof. Drăgan

Astăzi, după 2000 de ani, marele rege dac continuă să stea de veghe la fruntariile ținutului pe care l-a slujit și apărat până la moarte. La câțiva kilometri de Orșova, pe malul Dunării, un Decebal maiestuos, monumental, privește peste timpuri.

Privirea i se-ndreaptă către locul unde, odinioară, romanii tăiau drum în stâncă pentru a ajunge de pe malul sârbesc al Dunării în inima Daciei, așa cum o atestă Tabula Traiana, placă memorială ridicată la ordinul împăratului Traian, pentru a marca sfârșitul construcției drumurilor, în acest caz, așa-numitul „drum roman”, săpat într-un defileu abrupt de-a lungul Dunării.

Este un monument al dârzeniei, cutezanței și mândriei.

Un omagiu adus ultimului rege dac de către prof. dr. Iosif Constantin Drăgan. Om de afaceri de succes și om de cultură, dar și istoric pasionat, cercetător asiduu al istoriei românilor, Iosif Constantin Drăgan crede cu tărie în această teorie, potrivit căreia “vatra primară de civilizație” se găsea pe teritoriul străvechi al României; de aici, civilizația s-a extins până în Sumer și Egipt, Turcia si ținuturile Greciei, în nord până în Scandinavia și, în vest, până în ținuturile străvechi ale Germaniei si Britaniei. Studiile sale, confirmate de specialiști importanți ai celor mai mari universități din lume, descriu tracii ca urmași legitimi ai marelui Imperiu Pelasg, care a dat nu numai daco-geții, dar și neamul troienilor, etruscilor, hitiților și macedonenilor.

Este un monument al dârzeniei, cutezanței și mândriei.

Un omagiu adus ultimului rege dac de către prof. dr. Iosif Constantin Drăgan. Om de afaceri de succes și om de cultură, dar și istoric pasionat, cercetător asiduu al istoriei românilor, Iosif Constantin Drăgan crede cu tărie în această teorie, potrivit căreia “vatra primară de civilizație” se găsea pe teritoriul străvechi al României; de aici, civilizația s-a extins până în Sumer și Egipt, Turcia si ținuturile Greciei, în nord până în Scandinavia și, în vest, până în ținuturile străvechi ale Germaniei si Britaniei. Studiile sale, confirmate de specialiști importanți ai celor mai mari universități din lume, descriu tracii ca urmași legitimi ai marelui Imperiu Pelasg, care a dat nu numai daco-geții, dar și neamul troienilor, etruscilor, hitiților și macedonenilor.

Stânca de 128 metri înălțime, aflată în zona cataractelor de la Cazanele Mici, acolo unde Dunărea are cea mai mare adâncime, de 120 m, a fost aleasă de către Iosif Constantin Drăgan în anul 1985. Lucrările aveau să înceapă, însă, 8 ani mai târziu, în 1993. La final, din stânca muntelui s-a născut chipul lui Decebal Rex, un monument remarcabil, unic in lume.

Neînvinsul rege Decebal, care a preferat să-și ia viața decât să depună armele la picioarele împăratului roman, merită un loc de cinste în peisajul acestei țări, pe care el a apărat-o cu dârzenie, cutezanță și mândrie. Însuși împăratul Traian a știut să aprecieze mândria regelui dac, dedicând luptelor crâncene pe care le-a dus împotriva acestuia, Columna lui Traian, de la Roma. În fond, Traian poate fi socotit urmașul lui Decebal.” spune Iosif Constantin Drăgan, inițiator și finanțator al monumentului.

Decebal ne privește și ne veghează din piatra muntelui, la hotarul ținuturilor în care a domnit, a luptat și a murit. Un chip care arată dârzenie, demnitate și mândrie, expresiv prin trăsături, cu o privire dreaptă, pătrunzătoare și ageră, totul indicând o mare hotărâre de sine… Este chipul unui mare rege-erou al istoriei romanilor – Decebalus Rex.

Decebal Rex

Este un simbol dar și un îndemn lăsat nouă de Iosif Costantin Drăgan.

«Cine face o călătorie către “Decebalus Rex Dragan Fecit” face o călătorie către originea civilizației europene și va afla că o Europă unita reprezintă cursul firesc al istoriei.»

Prof. dr. Iosif Costantin Drăgan